Bytový dům Astra Sezimovo Ústí

JAKÝ JE POSTUP PŘI KOUPI BYTU NA SPLÁTKY?

Jaký je postup při koupi bytu na splátky?

Rezervace

Poplatek 100 000 Kč
při podpisu rezervační
smlouvy.

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

Úhráda částky 20 % z kupní ceny bytu.

DALŠÍ ETAPY VÝSTAVBY

Po dokončení hrubé stavby úhrada 40 % z kupní ceny bytu. Po osazení vnějších výplní a dokončení vnitřních instalací úhrada 20 % z kupní ceny bytu.

Kupní
smlouva

Po jejím podpisu, kolaudaci a předání bytu kupující uhradí doplatek kupní ceny, tj. 20 % kupní ceny bytu.

Rezervace

Poplatek 100 000 Kč
při podpisu rezervační
smlouvy.

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

Úhráda částky 20 % z kupní ceny bytu.

DALŠÍ ETAPY VÝSTAVBY

Po dokončení hrubé stavby úhrada 40 % z kupní ceny bytu. Po osazení vnějších výplní a dokončení vnitřních instalací úhrada 20 % z kupní ceny bytu.

Kupní
smlouva

Po jejím podpisu, kolaudaci a předání bytu kupující uhradí doplatek kupní ceny, tj. 20 % kupní ceny bytu.

Rezervace

Pokud máte o nějaký z našich bytů zájem, rezervujeme vám ho na základě rezervační smlouvy. Rezervace bytu se stává závaznou po podpisu rezervační smlouvy a úhradě rezervačního poplatku, který činí 100 000 Kč. Rezervační poplatek bude započten na úhradu části kupní ceny bytu a je vratný pouze v případech uvedených v rezervační smlouvě.

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Právní vztah mezi budoucím kupujícím a budoucím prodávajícím je upraven ve smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy. Tuto smlouvu podepisují obě strany v předem stanovené lhůtě, která je uvedena v rezervační smlouvě.

Součástí této smlouvy je i příloha se standardy bytu. V případě, že má kupující zájem o individuální úpravy bytové jednotky, musí se předem domluvit s developerem, zda jsou tyto úpravy možné. Developer si vyhrazuje právo požadované změny odmítnout. Po podpisu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy je nutné uhradit částku 20 % z kupní ceny bytu.

Další etapy výstavby a úhrady ceny bytu

Po dokončení hrubé stavby musí kupující uhradit prodávajícímu 40 % z kupní ceny bytu. Po osazení vnějších výplní a dokončení vnitřních instalací uhradí kupující 20 % z kupní ceny bytu. To vše dle předem sjednaných platebních podmínek.

Kupní smlouva

Na smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy navazuje smlouva kupní, k jejímuž podpisu dojde po kolaudačním řízení a provedení vkladu prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám. Po jejím podpisu kupující uhradí doplatek kupní ceny, tj. 20 %  kupní ceny bytu. Poté prodávající podá návrh na vklad vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu. Prodávající předá v souladu s kupní smlouvou nemovitost kupujícímu.

Nenašli jste, co jste potřebovali?

Zavolejte nebo nám na sebe pošlete kontakt a dozvíte se více informací.

+420 606 061 717

Odesláním tohoto formuláře dávám souhlas ke zpracování mých osobních údajů dle zásad GDPR.

Kontakt

David Rejlek
(Projektový manažer)
email: info@bytyastra.cz

Bytový dům Astra

nám. Tomáše Bati 423/4
39102 Sezimovo Ústí - Tábor
(naproti hotelu MAS)

Kancelář pro schůzku

Husovo nám. 529/6
390 02 Tábor 

(u autobusového nádraží)

Investor

Pod Zakletým a.s.
Bělehradská 679/94
120 00 Praha2 - Vinohrady
IČ: 27454622

Sklepy Bytového domu Astra Sezimovo Ústí u Tábora