Při financování bytu hypotékou vám zaplatíme 3% z vašeho úroku po dobu 3 let.

Bytový dům Astra Sezimovo Ústí
u Tábora

JAKÝ JE POSTUP PŘI KOUPI BYTU?

Jaký je postup při koupi bytu?

Rezervace

Poplatek 100 000 Kč
při podpisu rezervační
smlouvy.

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

Úhráda částky 20 % z kupní ceny bytu.

DALŠÍ ETAPY VÝSTAVBY

Po dokončení hrubé stavby úhrada 40 % z kupní ceny bytu. Po osazení vnějších výplní a dokončení vnitřních instalací úhrada 20 % z kupní ceny bytu.

Kupní
smlouva

Po jejím podpisu, kolaudaci a předání bytu kupující uhradí doplatek kupní ceny, tj. 20 % kupní ceny bytu.

Rezervace

Poplatek 100 000 Kč
při podpisu rezervační
smlouvy.

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

Úhráda částky 20 % z kupní ceny bytu.

DALŠÍ ETAPY VÝSTAVBY

Po dokončení hrubé stavby úhrada 40 % z kupní ceny bytu. Po osazení vnějších výplní a dokončení vnitřních instalací úhrada 20 % z kupní ceny bytu.

Kupní
smlouva

Po jejím podpisu, kolaudaci a předání bytu kupující uhradí doplatek kupní ceny, tj. 20 % kupní ceny bytu.

Rezervace

Pokud máte o nějaký z našich bytů zájem, rezervujeme vám ho na základě rezervační smlouvy. Rezervace bytu se stává závaznou po podpisu rezervační smlouvy a úhradě rezervačního poplatku, který činí 100 000 Kč. Rezervační poplatek bude započten na úhradu části kupní ceny bytu a je vratný pouze v případech uvedených v rezervační smlouvě.

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Právní vztah mezi budoucím kupujícím a budoucím prodávajícím je upraven ve smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy. Tuto smlouvu podepisují obě strany v předem stanovené lhůtě, která je uvedena v rezervační smlouvě.

Součástí této smlouvy je i příloha se standardy bytu. V případě, že má kupující zájem o individuální úpravy bytové jednotky, musí se předem domluvit s developerem, zda jsou tyto úpravy možné. Developer si vyhrazuje právo požadované změny odmítnout. Po podpisu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy je nutné uhradit částku 20 % z kupní ceny bytu.

Další etapy výstavby a úhrady ceny bytu

Po dokončení hrubé stavby musí kupující uhradit prodávajícímu 40 % z kupní ceny bytu. Po osazení vnějších výplní a dokončení vnitřních instalací uhradí kupující 20 % z kupní ceny bytu. To vše dle předem sjednaných platebních podmínek.

Kupní smlouva

Na smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy navazuje smlouva kupní, k jejímuž podpisu dojde po kolaudačním řízení a provedení vkladu prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám. Po jejím podpisu kupující uhradí doplatek kupní ceny, tj. 20 %  kupní ceny bytu. Poté prodávající podá návrh na vklad vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu. Prodávající předá v souladu s kupní smlouvou nemovitost kupujícímu.

Nenašli jste, co jste potřebovali?

Zavolejte nebo nám na sebe pošlete kontakt a dozvíte se více informací.

+420 606 061 717

Odesláním tohoto formuláře dávám souhlas ke zpracování mých osobních údajů dle zásad GDPR.

Kontakt

David Rejlek
(Projektový manažer)
email: info@bytyastra.cz

Bytový dům Astra

nám. Tomáše Bati 423/4
39102 Sezimovo Ústí - Tábor
(naproti hotelu MAS)

Kancelář pro schůzku

Husovo nám. 529/6
390 02 Tábor 

(u autobusového nádraží)

Investor

Pod Zakletým a.s.
Bělehradská 679/94
120 00 Praha2 - Vinohrady
IČ: 27454622

Sklepy Bytového domu Astra Sezimovo Ústí u Tábora